Đường hầm đất sét đặc biệt thế nào ?   Thành phố Đà Lạt với biết bao nhiêu điểm du lịch mỗi nơi lại mang đến một sắc thái riêng với vẻ đẹp hấp dẫn riêng, là làm cho bộ mặt của du lịch Đà Lạt thêm đa dạng hơn, hấp dẫn hơn đối với du […]