LỊCH KHỞI HÀNH TOUR DU LỊCH ĐÀ LẠT

STT TÊN TOUR
(Click để xem chi tiết)
THỜI GIAN GIÁ TOUR
(VNĐ/khách)
LỊCH KHỞI HÀNH
1  Land Tour Đà Lạt  3 Ngày 2.450.000đ   Hàng ngày
2 Land Tour Nha Trang – Đà Lạt  4 Ngày 3.350.000đ   Hàng ngày

 

 

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR DU LỊCH ĐÀ LẠT TỪ HÀ NỘI

STT TÊN TOUR
(Click để xem chi tiết)
THỜI GIAN GIÁ TOUR
(VNĐ/khách)
LỊCH KHỞI HÀNH
1 Hà Nội – Đà Lạt // KS 2-3* 3 Ngày 2.080.000đ Hàng Tuần
2 Hà Nội – Đà Lạt // KS 2-3* 4 Ngày 3.250.000đ Hàng Tuần
3 Hà Nội – Nha Trang – Đà Lạt // KS 2-4* 4 Ngày 3.350.000đ Hàng Tuần
4 Hà Nội – Nha Trang – Đà Lạt // KS 2-4*, Vinpearl Nha Trang  4 Ngày  3.350.000đ Hàng Tuần 
5 Hà Nội – Nha Trang – Đà Lạt // KS 2-4* 5 Ngày 3.750.000đ Hàng Tuần
6 Hà Nội – Đà Lạt // KS 3* 3 Ngày  2.910.000đ Hàng Tuần

 

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR DU LỊCH FREE & EASY TỚI ĐÀ LẠT

STT TÊN TOUR
(Click để xem chi tiết)
ĐKH THỜI GIAN GIÁ TOUR
(VNĐ/khách)
LỊCH KHỞI HÀNH
 Free & Easy tới Đà Lạt (KS 3* Đà Lạt Plaza + Vé máy bay)  HN 2 Ngày  2.889.000đ  Hàng Ngày 

 

 

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR DU LỊCH ĐÀ LẠT TỪ TP. HỒ CHÍ MINH

STT TÊN TOUR
(Click để xem chi tiết)
THỜI GIAN GIÁ TOUR
(VNĐ/khách)
LỊCH KHỞI HÀNH
1 Sài Gòn – Đà Lạt Mùa hoa Lavender // KS 2-3* 3 Ngày 3 Đêm  1.490.000đ  Thứ 5 Hàng Tuần 
2 Sài Gòn – Đà Lạt – Thành Phố Tình Yêu // KS 2-4* 3 Ngày 2 Đêm 2.450.000đ Hàng Tuần
3 Sài Gòn – Đà Lạt – Festival Hoa // KS 2-4* 4 Ngày 3 Đêm 2.768.000đ Hàng Tuần
4 Sài Gòn – Đà Lạt – Thành Phố Tình Yêu // KS 2-4* 4 Ngày 3 Đên 3.350.000đ Hàng Tuần
5 Sài Gòn – Đà Lạt // KS 3* Đà Lạt Plaza 3 Ngày 2 Đêm 1.690.000đ Hàng Tuần
6 Sài Gòn – Đà Lạt // KS 3* Saphir Đà Lạt  3 Ngày 2 Đêm 1.990.000đ Hàng Tuần

 

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR DU LỊCH FREE & EASY TỚI ĐÀ LẠT

STT TÊN TOUR
(Click để xem chi tiết)
ĐKH THỜI GIAN GIÁ TOUR
(VNĐ/khách)
LỊCH KHỞI HÀNH
 1  Free & Easy tới Đà Lạt                                           (KS 4* Du Parc + Vé máy bay) HCM   3 Ngày 2.490.000đ  Hàng ngày 
2 Free & Easy tới Đà Lạt                                           (KS 3* Saphir + Vé máy bay) HCM  3 Ngày 1.990.000đ Hàng ngày 
3 Free & Easy tới Đà Lạt (KS 3* Đà Lạt Plaza + Vé máy bay)  HCM 2 Ngày  2.140.000đ  Hàng ngày 
4 Free & Easy tới Đà Lạt (Dalat Wonder Resort 4* + Vé xe cao cấp Limousine) HCM 3 Ngày 1.800.000đ Hàng Ngày

 

 

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR DU LỊCH ĐÀ LẠT TỪ ĐÀ NẴNG

STT TÊN TOUR
(Click để xem chi tiết)
THỜI GIAN GIÁ TOUR
(VNĐ/khách)
LỊCH KHỞI HÀNH
1 Đà Nẵng – Đà Lạt // KS 2-4* 3 Ngày 2.780.000đ Hàng ngày
2 Đà Nẵng – Đà Lạt // KS 2-4* 4 Ngày 3.600.000đ Hàng Ngày
3 Đà Nẵng – Nha Trang – Đà Lạt KS 2-4* 4 Ngày 3.380.000đ  Hàng Ngày 
4 Đà Nẵng – Nha Trang – Đà Lạt KS 2-4* 5 Ngày 3.650.000đ   Hàng Ngày

 

 

 

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR DU LỊCH ĐÀ LẠT TỪ HẢI PHÒNG

STT TÊN TOUR
(Click để xem chi tiết)
THỜI GIAN GIÁ TOUR
(VNĐ/khách)
LỊCH KHỞI HÀNH
1 Hải Phòng – Nha Trang – Đà Lạt, KS 2*  5 Ngày  3.690.000đ   Hàng ngày  
2 Hải Phòng – Đà Lạt – Thành Phố Tình Yêu, KS 2* 4 Ngày 3.250.000đ Hàng ngày
3 Hải Phòng – Nha Trang – Đà Lạt, KS 2* 4 Ngày  3.350.000đ Hàng ngày
4 Hải Phòng – Đà Lạt – Thành Phố Tình Yêu, KS 2* 3 Ngày 2.450.000đ Hàng ngày

 

 

 

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR DU LỊCH ĐÀ LẠT TỪ CẦN THƠ

STT TÊN TOUR
(Click để xem chi tiết)
THỜI GIAN GIÁ TOUR
(VNĐ/khách)
LỊCH KHỞI HÀNH
1 Cần Thơ – Đà Lạt 3 Ngày  2.190.000đ  Thứ 5 hàng tuần