LỊCH KHỞI HÀNH TOUR DU LỊCH ĐÀ LẠT TỪ HÀ NỘI

STT TÊN TOUR
(Click để xem chi tiết)
THỜI GIAN GIÁ TOUR
(VNĐ/khách)
LỊCH KHỞI HÀNH
1 Hà Nội – Đà Lạt // KS 2-3* 3 Ngày 2.080.000đ Hàng Tuần
2 Hà Nội – Đà Lạt // KS 2-3* 4 Ngày 3.250.000đ Hàng Tuần
3 Hà Nội – Nha Trang – Đà Lạt // KS 2-4* 5 Ngày 3.750.000đ Hàng Tuần
4 Hà Nội – Nha Trang – Đà Lạt // KS 2-4* 4 Ngày 3.350.000đ Hàng Tuần
5        

 

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR DU LỊCH ĐÀ LẠT TỪ TP. HỒ CHÍ MINH

STT TÊN TOUR
(Click để xem chi tiết)
THỜI GIAN GIÁ TOUR
(VNĐ/khách)
LỊCH KHỞI HÀNH
1 Sài Gòn – Đà Lạt Mùa hoa Lavender // KS 2-3* 3 Ngày 3 Đêm  1.490.000đ  Thứ 5 Hàng Tuần 
2 Sài Gòn – Đà Lạt – Festival Hoa // KS 2-4* 3 Ngày 2.626.000đ Hàng Tuần
3 Sài Gòn – Đà Lạt – Thành Phố Tình Yêu // KS 2-4* 4 Ngày 3.350.000đ Hàng Tuần
4 Sài Gòn – Đà Lạt – Thành Phố Tình Yêu // KS 2-4* 3 Ngày 2 Đêm 2.450.000đ Hàng Tuần

 

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR DU LỊCH ĐÀ LẠT TỪ ĐÀ NẴNG

STT TÊN TOUR
(Click để xem chi tiết)
THỜI GIAN GIÁ TOUR
(VNĐ/khách)
LỊCH KHỞI HÀNH
1 Đà Nẵng – Đà Lạt – Thành phố Tình yêu 4 Ngày  3.350.000đ Liên hệ
2 Đà Nẵng – Đà Lạt // KS 2-4* 3 Ngày 2.780.000đ Hàng Ngày
3 Đà Nẵng – Đà Lạt // KS 2-4* 4 Ngày 3.600.000đ Hàng Ngày
4 Đà Nẵng – Nha Trang – Đà Lạt KS 2-4* 4 Ngày 3.380.000đ  Hàng Ngày 
5 Đà Nẵng – Nha Trang – Đà Lạt KS 2-4* 5 Ngày 3.650.000đ   Hàng Ngày

 

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR DU LỊCH ĐÀ LẠT TỪ HẢI PHÒNG

STT TÊN TOUR
(Click để xem chi tiết)
THỜI GIAN GIÁ TOUR
(VNĐ/khách)
LỊCH KHỞI HÀNH
1        

 

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR DU LỊCH ĐÀ LẠT TỪ CẦN THƠ

STT TÊN TOUR
(Click để xem chi tiết)
THỜI GIAN GIÁ TOUR
(VNĐ/khách)
LỊCH KHỞI HÀNH
1